مقالات

بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست و عایق: گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو تأمین خواسته های سرمایه گذاران وافزایش طول عمر سازه های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنیکهای رنگ آمیزی گردیده به طوری که این شاخه تخصصی به چندین شاخه تقسیم می شود که احاطه و اشراف کامل به تمامی جزئیات وروشهای مختلف بطور کامل برای ناظرین و بازرسان پس از مدتها مطالعه و تجربه عملی نیز حاصل نشو د.ولی هدف کلیه روشهای فوق بر پایه و اصول مشخصی استوار است که شناخت و رعایت اصول فوق دردست یابی به روش مطلوب نقش تعیین کننده خواهد داشت در حين ساخت و نصب موارد زير جهت پيشگيري از CUI بايد در نظر گرفته شود:

·        عايقها همواره خشك نگهداري شوند

·        كليه سطوحي كه بايد عايق گردند خشك و تميز نگه داشته شوند

·        مطمئن شويد كه بستر سازي آسفالت بخوبي صورت گرفته است

·        ضخامت عايق طبق spec پروژه عايقكاري انتخاب گردد

·        بررسي كنيد كه عايق يك لايه است يا دولايه

·    مطمئن شويد كه تمامي اتصالات عاقها بصورت شطرنجي بوده و درزها روبروي هم نمي افتد، خصوصا در مورد عايقهاي دولايه

·        مطمئن شويد كه پوشش بستر بين دو لايه عايق اول و دوم انجام شده باشد.

·        مطمئن شويد كه عايقها درزهايي بيشتر از 3 ميلي متر نداشته باشند.

·        د رصورتيكه درز بزرگتر از 3 ميلي متر عايق را تعويض نموده و براي پر كردن در هرگز از سيمان استفاده ننماييد.

خوردگی فولاد و فولاد ضدزنگ در زیر عایق در سالهای اخیر قابل توجه شده است . این پدیده در صنایع نفت و گاز و صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی اهمیت پیدا کرده است . خوردگی در زیر عایق می‌تواند از عایق یا بواسطه کاربرد نادرست عایقکاری ناشی شود. این مشکل معمولا از طریق نفوذ آب به داخل عایق ایجاد می‌شود. عایق مانند یک اسفنج آب را در تماس با سطح فلز قرار می‌دهد. آب می‌تواند از باران، نشتی آب ناشی از طغیان، آب شستشو یا نم‌زدگی ناشی از سیکل دمایی یا عملیات درجه حرارت پائین نظیر سرماسازی ناشی شود.