تجهیزات بازرسی جوش

تجهیزات ویژه برای جایگذاری سطحی شامل تجهیزات تعمیر/کار مجدد و بازرسی نیز می شود. تجهیزات بررسی برای جایگذاری سطحی در صنعت الکترونیک هنوز تکامل نیافته اند. در بازار دو نوع تجهیزات بازرسی خودکار وجود دارد: اشعه X و لیزر. با این حال بیشتر شرکت های الکترونیکی به بازرسی بصری در 2 تا 10X با استفاده از میکروسکوپ بزرگ کننده متکی هستند.
تجهیزات تعمیر/کار مجدد و ابزار های مونتاژ الکترونیکی از مواد رسانا یا هوای گرم برای برداشت و جایگذاری قطعات الکترونیکی استفاده می کنند.
ابزار کاری رسانا مثل اتصالات آهنی لحیم بسیار گران است. این ابزار ها بری قطعات الکترونیکی پیکر بندی های متعددی دارند ولی کاربرد های آنها محدود است.
با کمی هزینه بیشتر، ابزار های هادی با عناصر گرمایی درونی زیادی وجود دارند.

شرکتهای تولیدی و صنعتی در رابطه با مساله نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود با سه راهکار مشخص روبرو هستند:
-          انجام کلیه امور نگهداری و تعمیرات را خود به عهده بگیرند.
-          انجام کلیه امور نگهداری و تعمیرات را به پیمان بگذارند.
-          بر اساس ترکیبی از دو روش بالا عمل نمایند.
هر سازمان و یا واحد نگهداری و تعمیرات از چهار بازوی اصلی تشکیل می گردد:
- برنامه ریزی
- بازرسی
- روانکاری
- سرویس و تعمیر
فعالیتهای واحد برنامه ریزی مشخص است، *2 بر اساس تجربه و ضرورت در این ساختار فعالیت روانکاری مستقل آمده، *3 سرویس و تعمیرات نیز با هم آمده اند که متناسب با نوع فعالیت به سه زیر گروه مکانیک، برق و ابزاردقیق تقسیم شده و دارای شرح وظائفی مشخص هستند.

فلنجها یكی از اتصال دهنده های لوله ها، شیر آلات و دستگاهها به یكدیگر می باشد. فلنج بصورت قطعه دیسكی شكل بوده كه همیشه بصورت جفت به كمك پیچ و مهره دو قطعه را به یكدیگر متصل می سازد و به آسانی باز شده و برای فشارهای كم و بالا مناسب می باشد.
آب بندی بین دو فلنج توسط لای(Gasket) كه در بین آنها قرار داده می شود انجام می گیرد. جنس فلنجها از فولاد و آلیاژهای آن و یا از چدن و سایر مواد ساخته می شود.خدمات بازرسی حین بهره برداری بعنوان موثرترین و کم هزینه ترین فعالیت در پشتیبانی از تولید مستمرو پایدار محسوب می شود. این خدمات بمنظور افزایش اثربخشی عملیات نگهداری و تعمیرات ، بازرسی ، تأیید عملکرد و تجزیه و تحلیل پیشگیرانه علل خرابی برای به حداکثر رساندن بهره وری و کاهش خرابی پرهزینه مطابق با با الزامات قانونی و استانداردهای ملی و بین المللی جهت دارایی هایی فزیکی مانند تجهیزات و خطوط لوله واحد های پالایشگاه ها، پتروشیمی و نیروگاهی ارائه می شود . هدف اصلی از بکارگیری خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری پاسخ به نیاز سیستم مدیریت نگهداری و تعمیر جهت بازدید و بررسی ادواری از تجهیزات برای حصول اطمینان از عملکرد مطمئن آنها می باشند