عمر

... بررسي قرار گيرند كه در اين صورت از متالوگرافي غير مخرب استفاده مي‌شود.این شرکت آماده ارائه خدمات تخمین عمر باقی مانده تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی به روش های متالوگرافی مخرب و غیر مخرب،تست رپلیکا، سختی ...
ایجاد در 21 فروردين 1396
Tags:
Show other tags
ایجاد در 26 فروردين 1396
مهندسین مشاور رکا از سال 1387 فعالیت حرفه ای خود را در زیمنه های بازرسی جوش و بازرسی فنی آغاز نموده و هم اکنون نیز به اجزای پروژه های اورهال نیروگاهی می پردازد این شرکت با تکه بر دانش فنی پرسنل و مدیرت ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 26 فروردين 1396
... عمر باقی مانده, متالوگرافی غیر مخرب,replica,رپلیکا نیروگاه,بازرسی نیروگاه,عمر,تخمین عمر,گزارش بازرسی,استاندارد,life,نوار رپلیکا,شرکت بازرسی,تست غیر مخرب ,رپلیکا گیری, بازرسی لوله,بازرسی عایق,بازرسی پوشش,بازرسی ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 28 فروردين 1396
... شده و  بررسي تصاویر ثبت شده امکان تعین موقعیت عیوب را امکانپذیر میکندتست های غیرمخرب (NDT) بخش حیاتی را در تولید ، کنترل کیفیت و مدیریت عمر مجتمع های صنعتی ایفا می کند . تست های غیرمخرب در حوزه وسیعی از ...