نشن شار مغناطیسی MFL بازرسی کابل بازرسی کف مخازن

MFL برای کابل های فولادی

سامانه اندازه گيري ميزان نشت ميدان مغناطيسي، براي آزمون كابل هاي فلزي(سيم بكسل) در صنایع ایمنی استفاده مي شود. کابل های فولادی به مرور زمان بر اثر بارگذاری های انجام شده دچار  پارگی رشته و کاهش ضخامت شده که با ادامه ی این روند کابل از هم گسیخته شده و زیان های جبران ناپذیر مالی و جانی به وجود می آورد بنابراین الزام بازرسی کابل های فولادی هموراه یکی از مشکلات موجود در صنایع بود. روش های رایج بازرسی کابل های فولادی دقت کافی برای آنالیز رشته های داخلی کابل را نداشته و صرفا با بررسی رشته های بیرونی و ضخامت کابل نتیجه گیری می کند. استفاده از این سامانه باعث آنالیز کامل بافت های درونی کابل شده و از بروز هر گونه احتمال پارگی درونی کابل جلوگیری به عمل می آورد. با اعمال میدان مغناطیسی ثابت به درون کابل فولادی و اندازه گیری میزان نشت شار مغناتیسی توسط آرایه حسگرهای تعبیه شده در سامانه وضعیت کلی رشته های داخل کابل فولادی روشن می شود.

MFL برای کف مخازن ذخیره ای

بازرسی کف مخازن ذخیره نفت، بنزین و سایر سیالات به دلیل حجیم بودن آنها باروش آلتراسونیک اقتصادی به نظر نمی رسد. برای افزایش کارایی این مخازن از روش MFL برای بازرسی خوردگی PITING و سایر عیوب کف استفاده می شود. در این روش با حرکت دستگاه از روی سطح مخازن پوتولوژی تغییر ذخامت سطح در سامانه ذخیره شده و به کارفرما ارائه می شود.