Dcvg cips بازرسی عایق بازرسی پوشش

با استفاده از روش DCVG /CIPS+GPS وضعيت پوشش خارجی خطوط لوله را ارزيابي می نمايند. با توجه به اينكه در سازه هايی كه سيستم حفاظت كاتدی بر روي آنها اعمال شده است در صورت وجود اشكال در پوشش، سازه مذكور سريعاً ار محل دارای اشكال پوشش خورده می شود و ميزان خوردگی آن به مراتب بيش از خوردگی طبيعی سازه ها می باشد انجام تستهای فوق جهت ارزيابی پوشش از اهميت بسيار زيادی برخوردار ميی باشد.

با انجام آزمايشهاي فوق مي توان كليه مشكلات بوجود آمده در پوشش را مشخص نمود . محلهاي آندي ، محلهاي كاتدي  محلهاي جدا شده پوشش از خطوط لوله ، محلهاي فاقد پوشش و ... را تماماً‌ مي توان از اين روش پيدا نمود . با استفاده از دستگاه DCVG /CIPS+ GPS  مي توان وضعيت پوشش و نيز وضعيت سيستم حفاظت كاتديك خطوط لوله مذكور را تحت بررسي دقيق قرار داد . بازرسي غير مخرب خطوط لوله و پوشش آنها به کمک روش مدرن آناليز گراديان ولتاژ جريان DC و AC روشي است که به کمک جديد ترين فن­آوري روز دنيا (۲۰۱۶) براي بررسي وضعيت سيستم حفاظت کاتديک و پوشش خطوط لوله انتقال بکار مي رود. روش DCVG  به کمک يک قطع کننده جريان (INTRUPTER)  و رفرنس الکترودهاي مخصوص و با پايش کل خط لوله اطلاعات مفيدي در خصوص سيستم حفاظت کاتديک و کنترل خردگي خطي ، عيوب پوشش، جريان هاي سرگردان، نقاط PICK UP ، Discharge جريان ميداني، جريان و ولتاژ در طول لوله، هدايت و مقاومت پوشش در خاک و غيره را ارائه مي دهد. CIPS  يا Close Interval Potential Survey روشي است که به کمک تجهيزات و فن آوري مدرن پتانسيل نقطه به نقطه و دقيق در طول خط لوله نسبت  به الکتروليت و خاک اندازه گيري مي شود. اين روش نموداري دقيق از پتانسيل on و Instant off کل خط لوله (پوشش دار و bare) را به مهندس خوردگي مي دهد و وي را در تحليل نتايج سيستم کاتديک، وضعيت آن و تشخيص عيوب و تعيين Hot Spot ها ياري مي رساند.

هزاران کیلومتر خط لوله زیرزمینی در کشور ما در مناطق مختلف کشور و با پوششها و عمر متفاوت پراکنده شده اند که نیاز به ارزیابی وضعیت پوشش دارند. طبق استاندارد روشهای متفاوتی برای ارزیابی پوشش لوله های زیرزمینی وجوددارد که دراین میان، روش C-scan قدمت بیشتری داشته و روش DCVG روش نسبتا جدیدتر و پرکاربردتری است. هرکدام از دو روش ذکر شده مزایایی درشناخت محدوده ها و نقاط معیوب دارند که قابل توجه می باشند در طی بررسیهای متعددی که انجام گرفته است عیوب این دو روش بدقت موردبرسی قرار گرفته و در نهایت مشخص گردید که در یک محدوده معین، برخی از عیوب بزرگ پوشش از دید یکی از روشها پنهان مانده است. این امر موجب گردید تا روشی ترکیبی برای تشخیص عیوب در نظر گرفته شود. در این روش، سه عامل مهم میرایی جریان ( از دستگاه C-scan) میزان گرادیان پتانسیل و نیز پتانسیل حفاظت کاتدی ( ازدستگاه DCVG/CIPS/GPS) برمبنای منطق فازی با یکدیگر تلفیق شده و در نهایت برای سهولت مقایسه و تعیین احتمال خرابی در یک نقطه، برای هر نقطه یک عدد در نظر گرفته شده است. عدد بدست آمده براساس تابعی به نام SEVERITY بوده در مواردی که کاستیهایی در تابع فوق وجود داشته است با استفاده از یک تابع تصحیح، میزان خطای این روش به صفر رسیده است. این روش برای اولین بار در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و حفاریهای صورت گرفته در نقاط متفاوت، صحت نتایج بدست آمده را مورد تایید قرار داده است. این شرکت آماده ارائه خدمات بازرسی پوشش های انواع لوله های نفت و گاز مدفون در سرتاسر ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این ضمینه با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.