gps

با استفاده از روش DCVG /CIPS+GPS وضعيت پوشش خارجی خطوط لوله را ارزيابي می نمايند. با توجه به اينكه در سازه هايی كه سيستم حفاظت كاتدی بر روي آنها اعمال شده است در صورت وجود اشكال در پوشش، سازه مذكور ...
ایجاد در 21 فروردين 1396
Tags:
Show other tags
ایجاد در 26 فروردين 1396
مهندسین مشاور رکا از سال 1387 فعالیت حرفه ای خود را در زیمنه های بازرسی جوش و بازرسی فنی آغاز نموده و هم اکنون نیز به اجزای پروژه های اورهال نیروگاهی می پردازد این شرکت با تکه بر دانش فنی پرسنل و مدیرت ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 26 فروردين 1396
... پوشش لوله,بازرسی لوله مدفون,بازرسی dcvg,بازرسی cips,cips,dcvg,gps,نشت عایق,حفاظت کاتدیک,شرکت بازرسی,خدمات بازرسی,توپک رانی,تست لوله,لوله نفتی,تست CIPS,تست DCVG, بازرسی,جوش,بازرسی جوش,تست,تست های غیر مخرب,ndt,vt,pt,mt,ut,mfl ...
Tags:
Show other tags