life

  بررسي ساختار فلزات معمولاً روي مقاطعي انجام مي‌گيرد كه از قطعه اصلي جدا شده‌اند اين روش متالوگرافي مخرب نام دارد. در بعضي مواقع قطعات قابل جدا شدن از محل اتصال نيستند و بايد در محل مورد ...
ایجاد در 21 فروردين 1396
Tags:
Show other tags
ایجاد در 26 فروردين 1396
مهندسین مشاور رکا از سال 1387 فعالیت حرفه ای خود را در زیمنه های بازرسی جوش و بازرسی فنی آغاز نموده و هم اکنون نیز به اجزای پروژه های اورهال نیروگاهی می پردازد این شرکت با تکه بر دانش فنی پرسنل و مدیرت ...
Tags:
Show other tags
ایجاد در 26 فروردين 1396
... عمر باقی مانده, متالوگرافی غیر مخرب,replica,رپلیکا نیروگاه,بازرسی نیروگاه,عمر,تخمین عمر,گزارش بازرسی,استاندارد,life,نوار رپلیکا,شرکت بازرسی,تست غیر مخرب ,رپلیکا گیری, بازرسی لوله,بازرسی عایق,بازرسی پوشش,بازرسی ...
Tags:
Show other tags